Amsterdam psychotherapie

Praktische informatie

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via Mindler: https://mindlercare.com/nl/onze-psychologen/  of door het sturen van een bericht via Wire of naar ammanicherpanath@gmail.com

Intake en adviesgesprek

Bij het eerste gesprek heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Tijdens de intake zal ik vragen stellen over de klachten waarmee je je aanmeldt. Om een goed beeld te krijgen, zal ik ook vragen stellen over andere onderwerpen, zoals je leefsituatie en je gezondheid.Tijdens de volgende afspraak, het adviesgesprek, bespreek ik met je  wat de diagnose is en hoe de behandeling er uit kan gaan zien. Als je ermee akkoord gaat dan gaan we verder met het behandelplan, waarin de doelen die je wilt bereiken zijn opgenomen.

 Vervolggesprekken

Als je besluit om in behandeling te gaan, plannen we wekelijks of tweewekelijks een afspraak van 30 minuten in. Daarnaast krijg je opdrachten, die je helpen om dichter bij je doelen te komen. Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk om er ook tussen de afspraken mee bezig te zijn.

 Afspraken afzeggen

Afspraken dienen 48 uur van tevoren te worden afgemeld. Wanneer je je later afmeldt of zonder bericht niet op een afspraak komt, breng ik de kosten van de afspraak in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Overige info

Meer informatie over wederzijdse rechten en plichten van client en behandelaar, hoe te handelen bij klachten over de behandelaar en wet- en regelgeving vind je op de website van de lvvp: https://www.lvvp.info/voor-clienten. Het kwaliteitsstatuut is in de praktijk aanwezig en in te zien. Mijn privacybeleid is hieronder terug te vinden

bijlage_d_invulformat_privacystatement_voor_extern_def.docx
Downloaden