Amsterdam psychotherapie

Psychotherapie 

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een vorm van hulp bij psychische klachten. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Het doel van de therapie is om door middel van gesprekken inzicht te krijgen in je problemen, je problemen op te lossen of te verminderen zodat je er minder last van hebt.

Er zijn veel vormen van psychotherapie. Ik gebruik schematherapie, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte psychotherapie. Ik bied online psychotherapie, waarbij de gesprekken via een beveiligde verbinding met beeldbellen plaatsvinden. 

Schematherapie
Schematherapie is een therapie die gebruikt wordt voor de behandeling van lang bestaande of steeds terugkerende psychische problemen. Vaak is er sprake van patronen waardoor je steeds tegen bepaalde problemen oploopt. Ik gebruik schematherapie vaak bij terugkerende somberheid of angst, een negatief zelfbeeld, eetproblemen en  persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.
(Bron: https://www.schematherapie.nl)

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.
In cognitieve therapie onderzoeken we samen welke gedachten vaker voorkomen en welke invloed deze gedachten hebben op hoe je je voelt.  In de behandeling gaan we kijken hoe je anders kunt gaan kijken naar bepaalde zaken en naar jezelf, zodat je je beter kan gaan voelen. Bij gedragstherapie gaat het om wat je doet en hoe je je daarbij voelt. Door het inventariseren van wat je doet en het uitproberen van nieuwe manieren van doen die beter bij je passen kun je je beter gaan voelen.
Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel je manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als je doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze therapie vaak gunstige effecten heeft.
(Bron: https://www.vgct.nl/patienteninformatie)

Oplossingsgerichte psychotherapie

Oplossingsgerichte psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie met een positieve focus. Het gaat niet alleen over problemen en wat moeilijk is, maar laat je stilstaan bij wat er al (een beetje) goed gaat en wat je sterke kanten zijn. Vanuit deze focus kijken we samen wat belangrijk voor je is en wat je wilt bereiken. Vervolgens kijken we wat ervoor nodig is om dichter bij je doel te komen. De gesprekken worden vaak als steunend en verhelderend ervaren, omdat het gaat over krachten en oplossingen, niet alleen over tekortkomingen en problemen.

(Bron: http://www.oplossingsgericht.nu/methodiek/oplossingsgerichte-therapie/)